News

6-daage Masterclass Design Thinking voor Managers
Dr. Steven de Groot is initiator, ontwikkelaar en hoofd-docent van de door studenten zeer hoog gewaardeeerde 6-daage Masterclass Design Thinking voor Managers, onderdeel van de (door NVAO geacrediteerde) TopOpleiding Master Personal Leadership in Innovation & Change van de Zuyd Hogeschool.

Think like an artist, don’t act like one!
Artikel art-think-like-an-artist-sdg over de inzet van kunstenaars in organisaties.

Interview Steven de Groot in tijdschrift Management & Consulting
Interview met Steven de Groot over het boek Schone in organisaties.

Woningbouwcorporaties ontvankelijk voor schoonheid
Tijdens een tweedaagse met bestuurders van woningbouwcorporaties zijn deze organisaties tegen het licht van schoonheid aangehouden. En zijn ideeën verkend over de schoonheid van dienstverlening, processen, ezovoort .

Combeau joins The Turnclub
Combeau ondersteunt het prachtige initiatief van The Turnclub. Creatieve en daadkrachtige professionals uit alle beroepen die hun krachten bundelen voor een betere wereld. Met de mindset van de kunstenaar, met verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid zetten we ons in voor een samenleving waarin idealen de ruimte krijgen.

 

Boek Relatieschoonheid
Steven de Groot schrijft boek over Relatieschoonheid. In Relatieschoonheid beschouwt dr. Steven de Groot een relatie als een idee tussen en van twee partners. Een idee, een construct, de relatie als mentale plaats van ontmoeting, met de belangrijkste esthetische kwaliteiten van identificatie, samen & interactie (samenspel), ontdekking, coherentie en voltooiing, die men samen ontwerpt en vervolgens toevoegt, test en onderhoudt binnen de dagelijkse relatie.

relatieschoonheid

 

 

Ook een mooie organisatie worden of het als zijn en daarvoor beloond worden?
Bedrijven als ZonMw, Ormit en Rabobank ontvingen de plaquette ‘U betreedt een mooie organisatie’. Wil jouw organisatie  - en jouw medewerkers en klanten – dat ook? Doe mee aan ons onderzoek (1500 euro) en ontvang de prijs.

image013

 

Bijdrage conferentie EIPE Erasmus Universiteit

Op 22 maart verzorgt Steven de Groot een Presentatie EIPE SdG V01 over zijn onderzoeksresultaten van zijn onderzoek naar organisatie-esthetiek  op de 20ste verjaardag van EIPE.

 

Professorship Steven de Groot
dr. Steven de Groot start per 1 januari 2017 als (parttime) lector Innovatief ondernemen aan de Zuyd hogeschool. Praktijkgericht onderzoek naar nieuwe organsiatievormen, organisatie-innovatie en design thinking in cross-overs.

 

Leefklimaat PI Vught
Combeau.org adviseert Penitentiaire Inrichting Vught bij een vormgeven van een beter leefklimaat voor gedetineerden en medewerkers.  Advisering richt zich specifiek op het voor PI Vught invulling geven aan de 5 kenmerken van een mooie organisatie: identificatie, coherentie, voltooiing, samenwerking en mysterie.

PI Vught

 

Nieuw boek: PM. De postmoderne mens in de kennissamenleving
Het tijdschrift Philosphy Now noemde domheid eind 2011 het grootse wereldprobleem. Times riep 2011 uit tot het jaar van de demonstrant. Foley, in navolging van diverse andere cultuurpessimisten, spreekt over ‘the age of absurdity’. Weggeman, hoogleraar innovatie-kunde, stelt dat Nederland steeds dommer wordt. En inderdaad, onderzoek in 2013 toont aan dat het IQ van de jeugd daalt.

Populisme viert hoogtij. Mensen krijgen behoefte aan vertrouwen bij een afname van ken-nis. Descartes´ ´Ik denk dus ik besta´ maakt plaats voor ´Ik blog en twitter dus ik besta`. Wat is er aan de hand? En waardoor? En belangrijker, ervaren we dit als een probleem? En als ja, willen en kunnen we de ontwikkeling van een veranderende logica en retorica beïnvloeden?

pm_postmoderne_mens-555x840
PM. De postmoderne mens in de kennissamenleving beschrijft de oorzaken en gevolgen van vermenging van de postmoderne samenleving en de tot voor kort sterk gereguleerde kennisinfrastructuur en kenniseconomie. Het schetst het scenario van een beschavingscrisis (het kennisfantasme) met mogelijk de zelfvernietiging van de mens (de zondeval). Als gevolg van een postmoderne (PM) en barbaarse omgang met kennis in onze huidige samenleving met strijd tussen de logica en de retorica, tussen kenniselite en het publiek en door de democratisering en devaluatie van kennis, beschrijft Dr. Steven de Groot een toekomst die zich kenmerkt door verlies: verlies van kennis, van vakmanschap, van kwaliteit en van het zelfbewustzijn van de mens. Om deze beschavingscrisis de hand te bieden, na de post mortem (PM) van het postmodernisme, beschrijft hij drie alternatieve scenario’s voor de herontwikkeling van de vitale kennisruimte, waardoor kennis en waarheden in als zijn gedaanten weer vruchtbaar wordt in een turbulente samenleving: het scenario van discipline (verticalisering), het scenario van dialoog en uitdaging (horizontalisering) en het scenario van het Schone (esthetische revolutie) als verbinder van de paradigma’s van het Ware met het Goede.

Gemeente Dordrecht
Combeau.org begeleidt de gemeente Dordrecht bij organisatieontwikkeling en herdefinitie dienstverlening en organisatieinrichting, mede aan de hand van  game Schoonheid in organisaties

CIMG3612

Game Schoonheid in organisaties
Combeau.org ontwikkelde de game  Schoonheid in organisaties.
In 1 ochtend of middag heeft de organisatie in beeld:
- waarin schuilt schoonheid / lelijkheid in werk & organisatie?
- hoe waardeert de medewerker schoonheid in werk & organisatie?
-  in welke mate worden esthetische principes als coherentie, identificatie  of mysterie reeds toegepast?
- hoe kan de organisatie functioneel mooier worden?

Lezing NTR
Combeau.org houdt lezing over schoonheid in organisaties bij NTR